ⓘ लेक्सस सीटी - Wiki ..

                                     

ⓘ लेक्सस सीटी

CT (Lexus CT)是豐田汽車的高級品牌凌志汽車於2010年發表的全新車系,CT200h是該車系第一部車款,是台油電混合的小型掀背車。

                                     

1. 節能

  • ECVT無段變速系統
  • HV鎳氫電池
  • PCU動力控制模組
  • 永磁電動馬達
  • 2ZR-FXE Atkinson循環引擎
  • Hybrid油電混合

शब्दकोश

अनुवाद